Frontosa Akvaryum Balığı

Frontosa
  • Frontosa'ların Habitatı: Tanganika Gölü'nün Derin Kayalıkları
  • Frontosa'ların Beslenme Biçimi: Etçil
  • Frontosa'ların Davranış Biçimi: Yutamayacağı boydaki balıklara karşı barışçıl.
  • Frontosa'ların Kendi Türlerine Davranışı: Orta Derecede Agresif
  • Frontosa'ların Üremesi: 25 - 70 yumurtayı 28 gün ağzında kuluçkaya yatırır. Erkek/Dişi oranının 1/3 olması önerilir.
  • Su Sıcaklığı: 24 °- 26 °
  • Su Sertliği: Çok Sert
  • pH: 8,5 - 9,1

Frontosa'lar Hakkında Genel Yorum:

Büyük boyutlara ulaşan balıklardır. Yerel bölge insanları tarafından besin olarak kullanılır. Gölün derinliklerinde bulunurlar. Gelişim ve üremelerei için en az 300 lt boyunda bir akvaryum gerekmektedir. Bir frontosa başına 80 lt su düşecek şekilde balık sayısı ayarlanmalıdır. Erkekler dişileri hırpalayabilir, bu yüzden dişi sayısını fazla tutmakta fayda vardır.

Frontosalar derin kayalıkların bilindik türüdür ve 15 metreden derin bölgelerde yaşarlar. Fronotsalar gruplar halinde yaşarlar. Büyük bir erkeği tek olarak görmek zordur, genelde dişiler ve küçük erkeklerden oluşmuş bir grupla beraberdir. Yavrular daha sığ bölgelerde bulunabilirler. Frontosa çok ağır bir canlıdır, rahatsız edilmedikçe heyecanlı davranmazlar.

Yavru frontosalar; kabuklular ve diğer küçük canlılarıyla beslense de, genç ve yetişkin frontosalar balıkla beslenirler. Akvaryumdaki kendisinin yarı boyundaki balıkları bile iştahla yiyebilirler. Frontosalar doğada Leptosomalarla beslenirler. Frontosalar gündüzleri Leptosomaları yakalayacak kadar hızlı olamazlar, ancak gece çöktüğünde kumun üstünde dinlenen Leptosomaları yakalayacak kadar sessiz olabilirler.

Kafadaki hörgüç erkeklerde çok fazla gelişebilir, dişiler de bu özellikten yoksun değildir. Dişilerin de hörgüçleri büyür ancak hiçbir zaman baskın yaşlı bir erkek kadar olamazlar. Frontosaların üremesi de yavaşlıklarına yaraşır bir şekilde olur. Erkek kendisine bir yuva kazmaz, hazır erkek ve dişi de ürerlerken gruptan uzaklaşmazlar. Uygun buldukları bir yerde, erkeğin zayıf koruması altında yumurtlarlar. Bu yüzden akvaryumda hızlı yumurta çalıcılar olmamalıdır yoksa dişi ağzına alacak yumurta bulamayabilir. Dişi diğer cichlidler gibi yumurtasını almak için dönmez, aksine geri yüzer ve yumurtayı alır. Yumurtalar serbest kalmadan 5 haftaya kadar ağızda tutulabilir.