Alman Kurdu

Alman Kurdu

Alman Kurdu'nun Kökeni:

Alman Kurdunun kökenine dair farklı teoriler vardır. Bir teoriye göre bu köpek Almanya'da var olan çeşitli çoban köpeklerinin çiftleşmesinden bir başka teoriye göre de dişi çoban köpeklerinin erkek kurtlarla çiftleşmesinden olmuştur. Doğru yanıtın hangisi olduğu zamanla daha da belirsizleşmiştir. Ancak ilk Alman kurtlarının (uzun tüylü) 1882'te Hanover de, kısa tüylü olan türün ise 1889 da Berlin`de sergilendiği bilinmektedir.

Alman Kurdu'nun Kişiliği:

Cesur, neşeli, sadık, kararlı, vefalı, efendisine ve çocuklara sevgi duyan, öteki hayvanlara karşı hoş görülü, yabancılara karşı uyanık, kolay eğitilir.

Alman Kurdu'nun Özelliği:

Alman Kurdu ilk kez sürülerin önderi olarak kullanılmıştır. Zekası ve sağlam karakteri nedeni ile savaş zamanında (ateş altında ve mayın tarlalarında mesaj taşımak için), ayrıca kurtarma köpeği (suda, dağda ya da yangında) ve polis köpeği (eski bir izi bile sürebilir) olarak da kullanılmakdadır. Ancak Alman Kurdu bekçi köpeği olarak eşsizdir; mükemmel refklesleri vardır ve çabuk saldırıya geçebilir. Kendisine verilen görevi daima iyi niyet ve coşku ile yerine getirir.