Bulldog

Bulldog

Bulldog'un Kökeni:

Çok eski Asya Mastiffinden türetilmişse de Büyük Britanya'da büyük bir değişimden geçmiştir. Ortaçağ kökenli olan Bulldog ismi sadece dayanıklı oluşunu değil, aynı zamanda küçük bir boğayı andıran görünüşünü betimler. Arenalarda boğalarla dövüşen saldırgan bir köpektir. Bu tür gösteriler on dokuzuncu yüzyılda bir yasa ile yasaklanmıştır.

Bulldog'un Kişiliği:

Hala dövüşlerde kullanıldığı ondokuzuncu yüzyıla kadar, saldırgan, yırtıcı ve kan dökücü bir hayvandı. Öyle ki, Romalılar zincire vurulmuş olsa bile bir Bulldog'un sokağa çıkarılmasını yasaklamışlardı. Yüzyıllar sonra tehdit edici görünüşünü korumakla birlikte, iyi huylu, temkinli, vakur, sadık, evcil, temiz ve aristokrat bir köpek haline geldi. Kendisine "çirkin güzel" denildi.